Copyright 2021 - Ateneu Slot Racing

El club

Disposem d'un espai de 300 m2 dedicat purament a l'slot, repartit en diferents zones.

Pista de velocitat

Pista velocitat Ninco 6 carrils i 45 metres de corda amb fonts DS Power-3 i gestió de curses amb TicTacSlot.

Trams de Ral·li

Quatre trams de ral·li amb pistes Ninco, fonts DS-2, control per targeters DS.

f t g m